Zahrada je krajinou ducha, ...

Zahrada je krajinou ducha, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je místem zamyšlení.

zahrada je místem zamyšlení.

Spolupráce

Jak probíhá spolupráce klienta s námi?

Zodpovědná spolupráce zahradního architekta s klientem je základním kamenem funkčního a esteticky hodnotného díla zahradní a krajinářské architektury.

1. Úvodní konzultace

Během úvodní bezplatné a nezávazné konzultace, která zpravidla probíhá na řešené zahradě, spolu probereme Vaše požadavky na projekt:

Co? Co bude předmětem zakázky, jaké jsou Vaše požadavky, co bude projekt obsahovat?
Jak? Jak budeme při zpracování projektu postupovat?
Kdy? Kdy bude projekt hotový?

2. Cenová nabídka

Za kolik?

Ceník projekčních prací a služeb uvádí orientační ceny.

Přesné ceny garantuje ZÁVAZNÁ CENOVÁ NABÍDKA DO 48 HODIN.

Do 2 dnů od úvodní konzultace Vám pošleme závaznou cenovou nabídku, která bude obsahovat soupis předpokládaných prací s finančním oceněním.

Spolu s cenovou nabídkou obdržíte také formulář objednávky pro případ Vašeho zájmu o naše služby.

Cenová nabídka je vždy závazná pro fakturaci, která bude uskutečněna ve dvou splátkách. První splátka proběhne po odsouhlasení Zahradně-architektonického řešení, druhá po odevzdání konečné a schválené projektové dokumentace.

Pokud se rozhodnete s námi dále nespolupracovat, nic Vás to nestojí.

3. Objednávka

  • Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete podepsanou objednávku na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
  • Podpisem objednávky spolu uzavíráme smluvní vztah, kterým se Vám zavazujeme vykonat
  • objednané služby ve stanoveném termínu, formě a kvalitě za cenu uvedenou v objednávce.
  • Vy se svým podpisem zavazujete zaplatit za provedené služby.

4. Podklady

  • Spolu s objednávkou můžete poslat i mapové a obrazové podklady týkající se zahrady.
  • Zpravidla půjde o kopii katastrální mapy, geometrický výkres domu se zákresem inženýrských sítí, pohledy na dům, historické fotografie apod.
  • Mapové podklady zasílejte nejlépe v digitální podobě ve formátu *dwg, *dxf nebo *pdf. V případě novostavby o ně požádejte architekta domu.

5. Zaměření současného stavu zahrady, inventarizace dřevin, fotodokumentace, konzultace

  • Podklady, které nám zašlete nebo předáte při první návštěvě, využijeme při zaměření současného stavu zahrady. Zaměření provádíme dle potřeby laserovou nebo klasickou metodou.
  • Spolu se zaměřením provedeme inventarizaci stávajících dřevin a fotodokumentaci. Prokonzultujeme spolu podrobné požadavky na návrh zahrady.

6. Koncept + konzultace

Koncept obsahuje určení provozu zahrady, vedení cest, umístění odpočívadel, vymezení trávníkových a výsadbových ploch, umístění solitérních stromů, jezírka, výškové uspořádání zahrady atd.

7. Zahradně-architektonické řešení + konzultace

Celkový návrh řešení (půdorys), výtvarně a graficky je zde pojednáno členění ploch, vedení cest, umístění odpočívadel a drobná zahradní architektura. Vykresleny jsou zde jednotlivé dřeviny, skupiny dřevin a květinové záhony, výkres je zpravidla v měřítku 1:200 nebo 1:500.

8. Pohledy a perspektivy, řezy

9. Osazovací výkres + konzultace

V osazovacím výkrese jsou zakresleny a označeny stromy, keře a trvalky, jsou vyznačeny trávníkové plochy. V legendě osazovacího výkresu je seznam navrhovaných rostlin, počet kusů, u pokryvných rostlin a trvalek počet kusů na metr čtvereční. Osazovací výkres je zakreslen zpravidla v měřítku 1:100, detaily v měřítku 1:50.

10. Odevzdání projektové dokumentace