Zahrada je krajinou ducha, ...

Zahrada je krajinou ducha, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je místem zamyšlení.

zahrada je místem zamyšlení.

Služby pro soukromé osoby

Vaše přání a naše zkušenosti promítneme do návrhu zahrady.
Spolu s Vámi umíme proměnit Vaši zahradu v prostor, který si zamilujete.

 • zahrady rodinných domů
 • zpevněné plochy a komunikace, terasy, zahradní posezení
 • terénní úpravy a modelace, protierozní opatření
 • okrasná jezírka, koupací jezírka, potůčky, vodní prvky, fontány
 • altány, pergoly, loubí a treláže, přístřešky pro auto
 • schodiště, opěrné zídky, suché zídky, gabiony, ploty, skalky, kamenné kompozice
 • konstrukce pro popínavé rostliny, ozelenění fasád
 • živé ploty, pohledové clony, protihlukové stěny
 • trvalkové záhony, letničkové záhony
 • trávníkové plochy, luční porosty
 • střešní zahrady, ozelenění balkónů a teras
 • ozelenění mobilních nádob
 • ozelenění interiéru
 • automatická závlaha
 • osvětlení zahrad
 • zahradní nábytek
 • zaměření výškopisu a polohopisu
 • inventarizace zeleně
 • dokumentace pro výběr dodavatele stavby
 • autorský dozor
 • rozpočty sadových úprav
 • poradenství a konzultační činnost
 • kontakty na osvědčené firmy

Co obsahuje projekt zahrady?

 • Průvodní a technická zpráva
 • Zahradně-architektonické řešení
 • Osazovací výkres se seznamem rostlin
 • Vytyčovací výkres
 • Axonometrické prostorové zobrazení
 • Perspektivní zobrazení
 • Řezy, řezopohledy
 • Technologie založení výsadeb
 • Výkaz výměr a materiálů, podklad pro rozpočet
 • Soupis navrhovaného rostlinného materiálu