Zahrada je krajinou ducha, ...

Zahrada je krajinou ducha, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je místem zamyšlení.

zahrada je místem zamyšlení.

Ceny

O cenách za naše služby se snažíme s Vámi otevřeně komunikovat. Odměna za práci architekta závisí na rozsahu a charakteru poskytnutých služeb. Není možné provést seriózní odhad ceny bez znalostí podrobností. Nesnažíme se získat zakázku nejnižší cenou, ale nabídkou pro klienta nejvýhodnějších služeb. Optimalizací rozsahu zadání můžeme nabídnout konkurenčně velmi výhodné ceny.

ÚVODNÍ KONZULTACE ZDARMA

Při úvodní bezplatné konzultaci se domluvíme, zda odměna za práci bude účtována na základě hodinové sazby nebo jako úkonová odměna.

HODINOVÁ SAZBA ARCHITEKTA 390,-Kč / hod.

  • je účtována za architektonické služby, odborné konzultace, stanovení koncepce, tvorbu návrhu, vedení a koordinace projektu. Nejnižší účtovanou časovou jednotkou je ¼ hodina.
  • U každé zakázky vedeme průběžně specifikace poskytnutých prací. Každý náš klient má právo na požádání kdykoli nahlédnout do své evidence. Není naší snahou práci na projektech zbytečně prodlužovat, jde nám především o kvalitní projekt a oboustrannou spokojenost.
  • NEÚČTUJEME administrativní činnosti a organizační komunikaci s klientem.

DO DVOU DNŮ VÍTE CENU NA KORUNU, CENU GARANTUJEME!

V případě úkonové odměny Vám do 48 hodin zašleme závaznou cenovou nabídku, která je vždy strukturovaná do položek, ze kterých je jasně zřetelné, kolik za co zaplatíte. Z jednotlivých položek se dozvíte, jakou cenu Vám nabízíme za vypracování jednotlivých částí projektu. Vždy se snažíme o to, aby naše cenové nabídky byly maximálně srozumitelné a transparentní.

Cena projektu je ovlivněna velikostí zahrady, svažitostí terénu, technologickou náročností řešení, podrobností zpracování, počtem požadovaných variant, výkresů, konzultací a vzdáleností z Litoměřic.

CENY PROJEKTŮ PRO MĚSTA A OBCE

  • stanovujeme podle Honorářového řádu České komory architektů.
  • Přihlížíme k požadavkům investora, charakteru záměru a předpokládanému postupu prací.
  • Práce, které nejsou obsaženy v Honorářovém řádu, oceňujeme individuální kalkulací nebo hodinovými sazbami dle charakteru a náročnosti práce.

POJIŠTĚNÍ

Činnost našeho architektonického ateliéru je pojištěna z titulu pojištění profesní odpovědnosti za škodu v rámci provozu kanceláře (činnosti související s odbornou činností architekta – projektanta) u ČSOB pojišťovny a.s. na částku 200.000,- Kč.


CESTOVNÉ 6,-Kč / km

Fakturace probíhá na 2 splátky.

Nejsme plátci DPH