Zahrada je krajinou ducha, ...

Zahrada je krajinou ducha, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je místem zamyšlení.

zahrada je místem zamyšlení.

Zahrada vily ve Skalici

Předmětem návrhu je řešení zahrady při vstupu do domu a projekt přístřešku pro auta s extenzivně ozeleněnou střechou. Návrh suchého koryta vychází z požadavku vyřešení problému s nadbytečnou vodou. Využívá potenciálu na zahradě již přítomných a neusazených přírodních kamenů, obsahově odráží charakter okolní svažité krajiny. Do zahrady vnáší nový prvek, který bude multifunkční nejen v období srážek. Stane se biotopem, který svými stanovištními podmínkami a výtvarným ztvárněním suchého meandrujícího koryta navodí iluzi skutečného potůčku, potoka, či říčky ústící ideově do krajiny Polabí a samotného Labe.