Zahrada je krajinou ducha, ...

Zahrada je krajinou ducha, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je místem zamyšlení.

zahrada je místem zamyšlení.

Zahrada s dvorem obytného domu v Litoměřicích

Řešení zahrady se snaží o prostorové a funkční scelení roztříštěné zahrady. Cílem bylo posílit pobytovou funkci a atraktivitu stávající zahrady. Docíleno je toho centrálním pobytovým trávníkem a rovnoměrným umístěním čtyř odpočívadel po celém obvodu zahrady. Spojující pomyslnou „meandrující řekou" těchto „zastavení" je přírodní kamenná cesta. Do zahrady vstupuje po schodišti. Návštěvníka vítá a zve ho dál, omámí ho vůní červených růží. Prostupuje krátce svěžím trávníkem. Proniká do polostínu borového háje s vřesy, aby z něj následně vystoupila a dosáhla cíle. Odpočívadla mají svůj jedinečný charakter, který umožní jednotlivci i skupině najít v zahradě vždy to správné místo pro relaxaci. Ať už je to místo intimní nebo otevřené, na slunci nebo ve stínu, na trávě nebo na lavici, u ohně nebo u stolu v pergole.