Zahrada je krajinou ducha, ...

Zahrada je krajinou ducha, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je místem zamyšlení.

zahrada je místem zamyšlení.

Zahrada rodinného domu v Ústí nad Labem

Zahradně architektonické řešení výrazně posiluje pobytovou funkci stávající zahrady ve svahu. Docíleno je toho terénní úpravou stávajícího terénu, výstavbou zídek, umístěním potoku a ozeleněním okrasnými rostlinami. Návrh zahrady počítá se srovnáním centrální části řešeného prostoru do roviny. Vznikne zde kruhovitý prostor pro pobytový trávník. V návaznosti na trávníkovou plochu je navržena terasa pro posezení se zpevněnou kamennou dlažbou. Tato terasa bude přístupná z domu nášlapnými kameny v trávníku. Vnímání geometrického konceptu zahrady, založeného na tvaru kružnice, bude v reálu zjemněno jemnými texturami okrasných rostlin.