Zahrada je krajinou ducha, ...

Zahrada je krajinou ducha, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je místem zamyšlení.

zahrada je místem zamyšlení.

Zahrada rodinného domu v Litoměřicích

Požadavkem majitele bylo funkčně a esteticky zhodnotit stávající zahradu. Návrh zpřístupňuje zahradu po schodišti z jižní terasy domu. Centrálním prvkem, umístěným v ose domu, je čtyřboký altán s grilem. Je přístupný ze severu i z jihu po půlkruhové kamenné cestě. V severovýchodním rohu je za zelenou stěnou z tvarovaného tisu zakomponován meditační koutek s vodním prvkem. K osvěžení v letních měsících slouží sprcha umístěná poblíž altánu. Dřeviny zastoupené v projektu byly vybírány s ohledem na místní klimatické poměry, půdní podmínky a na požadavky zadavatele.