Zahrada je krajinou ducha, ...

Zahrada je krajinou ducha, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je místem zamyšlení.

zahrada je místem zamyšlení.

Zahrada rodinného domu s ordinací v Turnově

Malá zahrada v centru města je navržena jako rozšířený obytný prostor rodinného domu. Je vymezena domem, cihlovou zdí a dřevěným plotem. Sjednocujícími skladebnými prvky zahrady jsou centrální pobytový trávník, vyvýšený záhon a dřevěné prvky (zastřešená pergola, oplocení a zábradlí na terase domu). Výrazovým prostředkem, který podporuje dynamiku kompozice, je oblouk tvořící kontrastní hranici mezi vyvýšeným záhonem a trávníkem. Při pohledu ze zahrady linie oblouku podporuje důležitost pergoly. Naopak při pohledu z pergoly poutá pozornost na kontrast trávníku k okrajovým porostům dřevin a trvalek. Toto řešení minimalizuje nároky na údržbu zahrady.