Zahrada je krajinou ducha, ...

Zahrada je krajinou ducha, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je místem zamyšlení.

zahrada je místem zamyšlení.

Zahradně architektonické úpravy prostorů tvrze Bílý Újezd u Velemína

Architektonický návrh dvora se snaží o jednoduché, esteticky hodnotné a velkorysé řešení, respektující historii objektu. Navrhované řešení je koncipováno tak, aby v rámci okolní krajiny nenarušilo daný charakter středověké tvrze. Celý prostor dvora sjednocuje kamenná dlažba, jejíž rozsah odráží nejen složitost provozních vztahů, ale také velikost a historický význam tvrze. Stavebním materiálem dlažby je místní hornina – čedič. Velkoryse pojatý volný prostor, dlážděný tmavou horninou, dává vyniknout bílé architektuře samotné tvrze. Součástí projektu je řešení pergoly, studny, vyvýšených záhonů a kašny. V zadním traktu objektu tvrze bylo cílem vytvořit zahradní prostor privátního charakteru, který bude opticky odcloněn od sousedícího zemědělského podniku.