Zahrada je krajinou ducha, ...

Zahrada je krajinou ducha, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je místem zamyšlení.

zahrada je místem zamyšlení.

Náš přístup k tvorbě

Tvoříme nezávisle,

vnímáme prostor, čas, proměny a pohyb
ručíme svým jménem a profesní etikou pracujeme s přírodními materiály
nabízíme zkušenosti pomáhá nám a inspiruje nás příroda
vycházíme z historie a místa útočíme na smysly
dáváme prostoru funkci a myšlenku usilujeme o kvalitní, hodnotné, dlouhověké a funkční dílo
důraz klademe na celek a detail baví nás umění a architektura
kreslíme body, linie, plochy a tvary spolupracujeme s Vámi
zvažujeme objemy a proporce
komponujeme barvy, struktury, textury a kontrasty

... s citem a nasazením zahrady pro Vás

Jsme
zavázání
členstvím
a slibem

SLIB ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ:
„Slibuji na svou čest a své svědomí,
že budu při výkonu své činnosti na území České republiky
usilovat o vytváření kvalitních architektonických a stavebních děl,
budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné,
budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty
a budu se vždy řídit profesní etikou."

osvedceni male 162x112 pristup

Inovativní kreativita

Kombinací tradičních technik a nejmodernějších nástrojů výpočetní techniky hledáme stále nové a originální postupy, které uplatňujeme v naší tvůrčí práci.

 • Laserová technologie – výškopis a polohopis zaměřujeme laserem s dosahem 200 m.
 • Systém CAD – výkresovou dokumentaci vyhotovujeme pomocí softwaru ve 2D a 3D.
 • Ruční kresba – pro graficky věrnější zachycení představy navrhovaného řešení využíváme techniky ruční kresby.
 • Velkoformátový tisk – výkresy tiskneme černobíle i barevně do velkoformátového rozměru A0.

Proč projekt zahrady od nás?

 • Modelujeme zahradu v prostoru a čase – vidíme její vývoj za 5, 10, 20 a více let.
 • S ohledem na stanovištní podmínky volíme ty nejvhodnější rostliny.
 • Vidíme a odkrýváme skrytý potenciál zahrady.

 • Rozšiřujeme Váš dům o prostor příjemný pro pobyt.
 • Funkční a obyvatelná zahrada zvyšuje bonitu Vašeho majetku.

 • Pomáháme při rozhodování – vážíme klady a zápory různých způsobů řešení.
 • Chráníme před chybami, které se mohou v budoucnu projevit.
 • Poskytujeme koncepci, kterou lze z finančních důvodů realizovat na etapy.
 • Vhodně zvoleným postupem realizace lze docílit působivé zahrady ještě před dokončením
  všech plánovaných etap.

 • Naší doménou je projekce, nejsme vázáni provizemi za prodej rostlin, výrobků a technologií.
 • Naše projekty jsou nezávislé na zaběhlých postupech a limitech realizačních firem.
 • Poskytujeme autorský dozor, v rámci kterého při realizaci dohlídneme na dodržení projektu.

 • Projekt zahrady slouží jako podklad pro stanovení ceny realizace (výběr dodavatele stavby),
 • je využitelný jako podklad pro jednání s úřady.

 • S námi víte, do čeho jdete, ceny neskrýváme.
 • Neříkáme, že pro Vás uděláme projekt zadarmo nebo nejlevněji, jdeme cestou kvality.
 • Šetříme čas, energii a peníze za draze realizovaná špatná rozhodnutí.

sekce 01 1 sekce 01 1