Zahrada je krajinou ducha, ...

Zahrada je krajinou ducha, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je útočištěm těla, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je radostí všedních dnů, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je pohodou domova, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je barevným obrazem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je originálem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je kalendářem, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je místem návratů a setkání, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je tichem města, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je hlasem přírody, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je naším prostorem, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je místem zastavení, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je luxusem dnešních dní, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je lékem na dlouhý život, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem přírody, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je dílem člověka, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je pamětí našich předků, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je otiskem doby, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je hrou, ...

zahrada je místem zamyšlení.

zahrada je místem zamyšlení.

Jak vybrat zahradního architekta

Plánujete založit nebo upravit zahradu a uvažujete o spolupráci se zahradním architektem? V tomto článku najdete vodítko, jak vybrat zahradního architekta a na co si dát pozor. Co můžete po architektovi požadovat a jak s ním spolupracovat?

Potřebuji vůbec zahradního architekta?

Otázka, kterou si možná položí i člověk, který má jasnou představu o tom, jak by měla jeho zahrada vypadat. Člověk, pro kterého je zahrada koníčkem a má pocit, že ji zvládne navrhnout a zrealizovat sám.
Začíná svoji představu realizovat. Čím víc však o zahradě přemýšlí, jeho jasná představa o vzhledu, funkci a realizaci se začíná zahalovat mlhou pochybností, nejistoty a těžkých rozhodnutí. Vyvstává mu mnoho otázek, na které nezná odpověď. Až na tu první: „Ano, potřebuji…“
Máte podobné pocity? Víte, jak by měla vaše zahrada vypadat, ale nejste si jisti rozvržením, technickým řešením, výběrem rostlin, materiálů a technologií? Hledáte optimální řešení v rámci stanoveného rozpočtu na realizaci?

Spolupráce se zahradním architektem udává vašim záměrům jasný směr

Jasno, čerstvý vítr a zkušenosti může do návrhu vaší zahrady vnést zahradní architekt. Vybrat toho správného však není úplně snadné. Správná volba zahradního architekta je určující pro zhotovení kvalitního projektu, který odráží vaše požadavky.

Zahrada na klíč

Na trhu zahradní architektury máme dvě možnosti, jak přistoupit k úpravě zahrady. Řešit zahradu tzv. na klíč nebo si zvlášť objednat službu architekta a zvlášť realizační firmu.
První možností je objednat si zahradu tzv. „na klíč“, kdy jedna firma obstará vše od návrhu až po realizaci. U takovéto na první pohled lákavé nabídky si ověřte vzdělání a praxi člověka, který bude zahradu navrhovat a na kvalitu jeho projektů.
Lze se setkat s nabídkami firem, které vám nabízí projekt zdarma v případě, že si objednáte realizaci zahrady. Už tato absurdní nabídka vyvolává mnoho otazníků. Může signalizovat nedostatečný důraz na kvalitu projekčních prací, neprůhledný rozpočet nebo záměr vydělat hlavně na maržích z prodeje rostlin a materiálů při realizacích, jejichž cena je otázkou řádově někdy až stovek tisíc korun.

Nezávislý zahradní architekt

Druhou možností je objednat si nezávislého zahradního architekta, který zajistí projekční fázi a realizaci ohlídá v rámci autorského dozoru.
Realizační firmu vám v tomto případě doporučí architekt nebo si ji můžete vybrat na základě vašeho vlastního „výběrového řízení“, kdy firmě předáte architektem zpracovaný projekt s položkovým slepým rozpočtem. Realizační firmy vám na základě předloženého projektu vypracují cenové nabídky.
Půjdete-li touto cestou, nemůžete počítat s tím, že ušetříte na honoráři za architekta. Kvalitní zahradní architekt pro vás pravděpodobně nebude pracovat za nereálně nízký honorář nebo dokonce zadarmo. Na druhou stranu vám nabídne nezávislý projekt, který vám může ušetřit mnohem víc. Projekt zpracovaný nezávislým architektem je totiž nezávislý na druhu a objemu prodeje rostlin, výrobků a technologií nebo na tom, jaké rostliny z předchozí zakázky je potřeba rychle udat.

Projekt zahrady

Jen promyšlený, logicky uspořádaný a technicky správný projekt zahrady je předpokladem rychlé a úspěšné realizace. Kvalitní projekt zahradu vizualizuje a jasně specifikuje. Odpovídá na otázky, kde co v zahradě bude a proč, kolik bude potřeba jakých rostlin a materiálů, jak, čím a kdy se co odveze, přiveze, vykácí, postaví, vysadí a zaseje. Zahradní architekt tvorbou projektu vytváří podrobný soupis všech potřebných rostlin, materiálů, prací a technologických postupů. Projekt vás ochrání před zbytečným vynakládáním energie do řešení, která jsou neověřená a nefunkční.

 Kolik stojí realizace zahrady?

Na základě soupisu materiálů, prací a výkazu výměr architekt sestaví pomocí nezávislých ceníků položkový rozpočet realizace zahrady. Ten po skrytí jednotkových cen poslouží jako slepý rozpočet pro poptání nabídkových cen realizačních firem. Platí, že čím je projekt, resp. rozpočet podrobnější, tím máte větší možnost kontrolovat účelnost vašich investic do realizace zahrady. Kvalitní realizace zahrady není levnou záležitostí, proto je potřeba k jejímu řešení přistupovat odpovědně již ve fázi projektu.
Náklady na založení zahrady souvisí s její velikostí, terénními poměry a náročností řešení. Jednoduchou malou zahradu bez náročných technických řešení lze pořídit od 200 korun za m2, zahradu střední velikosti s modelací terénu, cestami, výsadbami rostlin a trávníkem pořídíme od 800 korun za m2. Cena velké zahrady se zpevněnými dlážděnými plochami, zídkami, chodníky, vodními prvky, automatickou závlahou, okrasnými kameny, výsadbami rostlin, trávníkem a nábytkem se může vyšplhat až na částku od 1800 korun za m2.

Honorář zahradního architekta - cena rozhoduje?

Každý stojí o kvalitní služby za rozumnou cenu. Kvalita služeb zahradního architekta by měla určovat cenu. Ceně služeb by měla odpovídat jejich úroveň. Ne vždy tomu tak bohužel je. Nejnižší cena nemůže zaručit kvalitu. Vyšší cena kvalitu zaručit může, ale nemusí. Je proto dobré rozhodovat se nejen podle ceny.

Jak poznáme kvalitu služeb zahradního architekta?

Poznat kvalitu, přínos a úroveň služeb zahradního architekta není jednoduché. Výběru se vyplatí věnovat náležitou pozornost. Ověřte si vzdělání. Ne každý kdo se za architekta vydává, jím skutečně je. Výhodou je, je-li architekt autorizovaný. Je dobré se seznámit s jeho portfoliem prací, nabídkou, ceníkem služeb a ostatními podmínkami, včetně podmínek poskytování autorského dozoru při realizaci. Ideální je se s architektem sejít a nezávisle prokonzultovat vzájemné požadavky.

Ověřte si vzdělání zahradního architekta

Zahradní architekt by měl mít odpovídající odborné vzdělání. To můžou mít v České republice absolventi pouze tří škol: Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Fakulty zahradnické v Lednici na Moravě, obor zahradní a krajinářská architektura, Vyšší odborné školy zahradnické v Mělníku, oboru zahradní a krajinná tvorba nebo České zemědělské univerzity v Praze, Katedry zahradní a krajinné architektury. Absolventi těchto škol museli prokázat výtvarný talent a znalosti architektonických, biotechnických a výtvarných disciplín.

Autorizace garantuje praxi zahradního architekta a šíři poskytovaných služeb

Pokud se v zahradě vyskytují prvky, které podléhají územnímu nebo stavebnímu řízení, musí návrh zahrady zpracovat autorizovaný architekt. Autorizovaný krajinný architekt je ten, komu byla na základě praxe v oboru a autorizačních zkoušek udělena autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů. Každý autorizovaný architekt je vázaný slibem, že se bude řídit platnými obecně závaznými právními předpisy, etickým řádem a profesními předpisy a standardy. Autorizovaný architekt je ze zákona pojištěn proti škodám zaviněným chybou projektu do 200 000 korun. Je povinen vás na vyžádání předem informovat o rozsahu svého pojištění. Členství v České komoře architektů lze ověřit na webových stránkách komory: www.cka.cc.

Portfolio referenčních prací je vizitkou zahradního architekta

Zahradní architekt by vám měl na vyžádání předložit portfolio referenčních prací, pomocí kterého si uděláte představu o stylu jeho práce. Kvalitní projekt musí být srozumitelný, úplný a konkrétní ve všech detailech. Po prostudování projektu byste měli mít dojem, že zahradu podle něj založíte. Není však dobré podléhat představě, že založení funkční zahrady je jednoduché a zvládne to každý.

Smluvte si cenu a podmínky

U projektů rodinných zahrad by měla být cena smluvní, musí s ní obě strany souhlasit. U náročnějších projektů je vhodné sepsat s architektem smlouvu o dílo, která specifikuje předmět objednávky, v jakém rozsahu a termínu má být projekt zpracován a za jakou cenu. Cena projektové dokumentace je závislá na velikosti zahrady, náročnosti řešení a smluvených podmínkách. Cena se pohybuje od několika tisíc za projekty malých zahrad nebo jejich částí až přes 15-45 tisíc za projektovou dokumentaci zahrady standardní velikosti.

Autorský dozor vás ochrání před problémy

Architekt je povinen poskytovat službu autorského dozoru. V průběhu realizace zahrad se mohou vyskytnout problémy. Je potřeba je projednat nebo poupravit projekt. A to by měl vždy dělat autor. Pokud by to dělala realizační firma, mohou vznikat spory v případě problémů týkajících se kvality díla. Realizační firma neřeší otázky spojené s kompozicí, za tu nese zodpovědnost architekt. Realizační firma je zodpovědná za kvalitu provedení díla, řemeslné zpracování a správný technologický postup.

Jak vybrat zahradního architekta? Důvěřuj, ale prověřuj!

 • výběru zahradního architekta věnujte dostatek času
 • nechte si architekta doporučit od dobrých známých
 • dejte na intuici a získejte vůči architektovi důvěru
 • ověřte si praxi a vzdělání architekta, případně to, zda má autorizaci
 • zvažte výhody a nevýhody zahrad na klíč oproti službám nezávislého architekta
 • nechte si ukázat portfolio referenčních prací
 • přesvědčte se, že je architekt pojištěný proti škodám zaviněným chybou projektu
 • domluvte si předem cenu a podmínky spolupráce
 • konzultujte s architektem všechny své požadavky, připomínky a pochybnosti
 • nelitujte času stráveného s architektem při konzultacích
 • snažte se v průběhu prací na projektu neměnit zadání
 • nechte si poradit
 • vyžadujte, aby architekt zabezpečil všechny fáze projektu
 • architekt musí vždy hájit vaše zájmy, pokud tomu tak není, rozlučte se s ním
 • důvěra a vzájemné porozumění jsou předpokladem úspěšné spolupráce